Înaintea punerii în funcțiune a unei instalații electrice noi este obligatorie măsurarea rezistenței de izolație a conductoarelor electrice. Această obligativitate este impusă de Normativul I7-2011 si PE-116/1994, din care aveți mai jos un extras:

  1. CABLURI DE ENERGIE, DE COMANDĂ-CONTROL, DE TELEMECANICĂ (PILOT) ŞI DE TELECOMUNICAŢIE

A.CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE 0,6/1 kV

Standarde şi norme de referinţă

STAS 4481/1-85 și
STAS 4481/2-85
Cabluri de energie cu izolaţie de hârtie impregnată, în manta de plumb
STAS 8778/1-85 şi
STAS 8778/2-85
Cabluri de energie cu izolaţie şi manta de PVC
STR 1079-88 Cabluri de energie cu izolaţie de hârtie şi manta de PVC cu ecran armătură unică, de 3,5/6 kV
STR E 59-79 Cabluri de energie cu izolaţie de hârtie impregnată, în mata de plumb, pentru tensiunea de 20 kV
STR E 535-87 Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenă termoplastică cu tensiunea nominală de 12/20 kV
STR E 3304-83 Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenă termoplastică în mata din PVC, pentru tensiunea nominală de 5,8/10 kV
STAS 9436/5-73 Cabluri şi conducte electrice. Cabluri de semnalizare, comandă şi control. Clasificare şi simbolizare
STAS 9436/6-73 Cabluri şi conducte electrice. Cabluri de telecomunicaţie. Clasificare şi simbolizare
STAS 8779-86 Cabluri de semnalizare cu izolaţie şi manta de PVC
CEI-141 Verificările cablurilor cu ulei fluid, cu presiune de gaze şi a accesoriilor
CEI-840 Verificări ale cablurilor de transport a energiei electrice cu izolaţie extrudată pentru tensiuni nominale superioare de 30 kV până la 150 kV
CEI-502 Cabluri pentru transportul energiei electrice izolate cu dielectric masiv extrudat pentru tensiuni de 1 kV la 30 kV
CEI-189/6 Cabluri de semnalizare cu conductoare simple pentru echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii

12.A. CABLURI DE ENERGIE DE 0,6/1 kV (se referă la tensiunea izolației și nu la tensiunea nominală)

12.A.1. Verificare continuitate și identificare faze

Condițiile de execuție a verificării

Verificarea se execută fără tensiune, cu punte portabilă pentru măsurarea rezistenței ohmice, cu megohmmetre de 100, 500 sau 1000 V, buzere sau lămpi de control.

Indicațiile și valorile de control

La continuitate sau corespondență a fazelor, ohmmetrul, puntea sau megohmmetrul, vor indica valoarea zero, buzerul va suna și lampa de control se va aprinde.
Momentul efectuării verificării
• PIF
• după IA
• după RM

12.A.2. Verificare rezistență de izolație

Condițiile de execuție a verificării

Verificarea se execută cu megohmmetrul, la tensiuni > 2500 V. Condițiile de execuție a verificării și corectarea datelor la condițiile de referință (1 km de cablu și 2ºC) sunt conform fișei 3.2. FT 4-93.
Asimetria valorilor măsurate se determină;

Indicațiile și valorile de control

Valorile minime ale rezistenței de izolație de 1 minut, corectate la 20ºC și 1 km sunt:
• 5 MΩ pentru cablurile cu izolație de HIU;
• 3…100 MΩ-km pentru cablurile cu izolație de PVC.