Verificare PRAM  a instalațiilor electrice

Cuprinde: măsurarea valorii de dispersie a prizelor de pămînt (pentru paratrăsnete și imobile), verificarea continuității nulului de protecție pentru prize monofazate sau trifazate, verificarea continuității legăturilor nulului de protecție al utilajelor la priza de pământ, verificarea rezistenței de izolație pentru conductoarele electrice, măsurarea rezistenței de buclă și termografierea tablourilor electrice, a conexiunilor acestora sau a barelor de distribuție a energiei electrice.

Legislația privind verificarea PRAM

Conform legislației în vigoare, se prevede obligativitatea efectuării verificării PRAM a instalației electrice de către  utilizatorul acesteia.

Verificarea PRAM a prizelor de pmânt și a continuității nulului de protecție pentru prizele monofazate sau trifazate se va face în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, respectiv Legea nr. 319/2006, HG 1425/2006 și HG 1146/2006 cu completările  ulterioare și a standardelelor legale privind protecția împotriva riscurilor de producere  de scurt circuit, electrocutări și degradări ale echipamentelor electrice  și electronice, normele STAS 12604/4-89 si STAS 12604/5-90 si DGPSI 004/2001 cu privire la reducerea riscurilor de producere a incendiilor generate de încărcări electrostatice.

Tipuri de verificări PRAM

Exista două tipuri de verificări PRAM,  în funcție de periodicitatea la care se efectuează acestea, și anume:

  • verificări PRAM ce se efectuează înainte de punerea sub tensiune a instalației electrice, respectiv verificarea rezistenței de izolație a conductoarelor electrice, și
  • verificări periodice – o dată la 6 luni sau anuale, verificări ce  se pot efectua cu instalația electrică în funcțiune, în sarcină.

Obligativitatea verificării PRAM

Măsurarea valorii de dispersie pentru prizele de pământ se efectuează de 2 ori pe an, de preferabil în două sezoane diferite, la distanță de 6 luni, cu sol uscat și cu sol umed, pentru a avea valori diferite de comparație. Valoarea  masurată cu aparate omologate trebuie să fie cuprinsă între 0 și 4 ohmi, respectiv între 0 și 1 ohm pentru prizele de pământ ale paratrăsnetelor.

În cazul verificării continuității nulului de protecție la prize monofazate sau trifazate, aceasta se realizează o dată pe an, exceptând cazul în care la punctul de lucru sau la sediul societății comerciale se utilizează substanțe inflamabile, solvenți, substanțe explozive sau se lucrează sub tensiune în mediu umed, când este necesară efectuarea verificării PRAM de 2 ori pe an, datorită riscului crescut de incendiu sau electrocutare a personalului angajat.