Înțelegem lucrul cu tensiunea joasă

Experiența pe care o avem după ani de zile de lucru cu tensiunea de maxim 400V, atât pentru societăți comerciale, instituții publice cât și pentru persoane fizice, ne permite să executăm orice lucrare de aparataj electric de joasă tensiune. Zonele pe care le acoperim rapid, dar nu ne limităm doar la acestea, sunt municipiul București și zonele limitrofe.

Reglementări de securitate și sănătate în muncă pentru instalatii electrice

În categoria de montaj aparataj electric de joasă tensiune intră:

  • montajul sistemelor de iluminat,
  • montajul prizelor monofazate sau trifazate,
  • montajul sistemelor de iluminat de siguranță (lămpi EXIT),
  • montajul întrerupătoarelor, lămpilor de orice fel,
  • montajul tablourilor electrice de distribuție, cu realizarea legăturilor prin cabluri și conductoare electrice

Întocmire și realizare proiecte instalatii electrice

La cerere, întocmim și realizăm studii și proiecte pentru diminuarea consumului de energie electrică, în cadrul aceluiași contract de furnizare a acesteia.

Avem în derulare contracte de mentenanță pentru instalații electrice la diferite instituții, cu timp de răspuns de maxim 2 ore de la primirea solicitării, avaria fiind soluționată în 24 ore.

Lucrări PRAM

Adițional verificărilor PRAM, executăm prize de pământ pentru imobile sau  paratrăsnete cu respectarea întocmai a normativelor și proiectelor. Prizele de pământ au rolul de a lega la pământ instalația electrică pentru a combate accidentele ce ar putea surveni în urma atingerilor indirecte.

Realizăm lucrările de instalatii electrice în cel mai scurt timp. Pentru acest tip de lucrări, eliberarea buletinului PRAM este gratuită.