Misiunea noastră

Din 2011, misiunea noastră este de a garanta parteneriate de lungă durată cu clienții noștri din toată țara și de a oferi soluții pentru proiecte complexe de instalații electrice,  conform normelor în vigoare.

Reglementări de securitate și sănătate în muncă

Verificările PRAM sunt obligatorii pentru toate imobilele, mai puțin cele cu destinație locativă familială. Ne referim la sedii de companie, spații de producție, comerț, depozitare, obiective de învățământ, sedii  ale administrației publice locale sau centrale. 
Conform art. 39 (9.f) din Legea Securității și Sănătății în Muncă (legea 319/2006), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice.

Etapele verificării PRAM

Prin efectuarea verificarilor PRAM de catre o societatea atestata ANRE tip Be ( instalatii electrice de joasa tensiune), se verifica daca instalatiile si echipamentele electrice prezinta siguranta in exploatare, la momentul respectiv.

Uzual, in cadrul verificarilor PRAM se masoara rezistenta de dispersie a prizei de pamant aferenta spatiului respectiv ( si a paratrasnetului unde exista) si se verifica continuitatea nulului de protectie de la prizele mono sau trifazate la impamantare, pentru evitarea electrocutarii.

Dupa finalizarea verificarilor, se emite un buletin, care trebiue sa contina obligatoriu : data, locul verificarilor , beneficiarul acestora, firma atestata ANRE ce a verificat, aparatul folosit si data la care expira acest buletin PRAM. Acesta trebuie insotit de copia atestatului ANRE al societatii si de verificarile metrologice ale aparatelor utilizate.. Toate aceste documente trebuiesc pastrate in bune conditiuni pentru a face dovada in fata autoritatilor cu atributiuni de control in domeniu ca spatiul respectiv prezinta siguranta in exploatare din punct de vedere electric.

Atestări

Societatea noastră este atestată ANRE tip Be -,,Încercări de echipamente și  instalații electrice de joasă tensiune”, pe care îl puteți descărca de aici. Conform acestei atestări, putem verifica PRAM  instalații electrice de joasă tensiune, cu emiterea de buletine recunoscute de Protecția Muncii, Protecția Consumatorilor și de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență (pompieri). La finalizarea verificărilor, pe lângă buletinul PRAM, se emite beneficiarului atestatul ANRE al societății, omologarea aparatelor de măsură utilizate și atestatul ANRE al persoanei care a efectuat verificarea.

Dispunem de aparate de măsura FLUKE, omologate de Biroul Român de Metrologie Legală.

Colectivul de electricieni și ingineri, datorită experienței și pregătirii profesionale, poate executa în cele mai bune condiții orice fel  de verificare, respectând cerințele și normativele de intervenție in instalații electrice în vigoare.

Datorită mobilității echipelor, putem  onora în cel mai scurt timp cererea clienților noștri, atât în București, cât și în țară.